Nawigacja

 • INFORMACJA

  INFORMACJA - Obrazek 1

            W dniach 13-16 grudnia 2018 r. w parafii św. Wawrzyńca w Żółkiewce odbędą się misje ewangelizacyjne.

          W związku z tym w naszej szkole w dniach 13 i 14 grudnia obowiązuje następujący porządek pracy:

   

  Czwartek – 13.12.2018 r.

  8:10 – 10:45 – zajęcia dydaktyczne

  11:00 – msza św.

  po mszy św. – odwozy

   

  Piątek – 14.12.2018 r.

  8:10 – 10:45 – zajęcia dydaktyczne

  11:00 – msza św.

  po mszy św. – odwozy

   

  Uczniowie innych wyznań pozostają w szkole pod opieką wychowawców świetlicy. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w misjach pozostają do odwozów pod opieką wychowawców świetlicy.

   

  Dyrekcja szkoły

   

 • SESJA FOTOGRAFICZNA

  SESJA FOTOGRAFICZNA - Obrazek 1

  W dniach 10-11.12.2018 r.

  odbędzie się sesja fotograficzna dla uczniów

  Szkoły Podstawowej w Żółkiewce

   

    »  10.12.2018 — zdjęcia dla klas IV – VIII

    »  11.12.2018 — zdjęcia dla przedszkola i klas 0 – III

   

  Rodziców prosimy o przygotowanie dzieci do sesji fotograficznej

   

 • KONKURS RECYTATORSKI „MOJA OJCZYZNA”

  KONKURS RECYTATORSKI „MOJA OJCZYZNA” - Obrazek 1

           Konkurs recytatorski z dnia 29 listopada został rozstrzygnięty.

  W konkursie wzięło udział 40 uczniów z klas 0-VIII. W obecności rodziców, nauczycieli i uczniów klas wyłoniono następujących laureatów:

   

  w kategorii klas 0-I — I miejsce – Maja Kiełbasa, kl. 0c

                                        II miejsce – Mikołaj Zielonka, kl. Ia,  Maja Domoń, kl. Ib

                                        III miejsce – Igor Łukaszuk, kl. 0d

   

  w kategorii klas II-III — I miejsce – Kamil Zdybel, kl. IIb

                                             II miejsce – Rafał Celiński, kl. III

                                             III miejsce – Jakub Dubaj, kl. IIa

   

  w kategorii klas IV-VI — I miejsce – Adam Kiełbasa, kl. Vc

                                            II miejsce – Malwina Jarosz, kl. Vc

                                            III miejsce – Michał Drozd, kl. Va

   

  w kategorii klas VII-VIII  —  I miejsce – Kinga Podkościelna, kl. VIIIb

                                                    II miejsce – Anita Majkut, kl. VIIIb

                                                    III miejsce – Dominika Skrzypek, kl. VIIIa

   

  Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie.

  Wszystkim gratulujemy !

  KONKURS RECYTATORSKI „MOJA OJCZYZNA” - Obrazek 2

  KONKURS RECYTATORSKI „MOJA OJCZYZNA” - Obrazek 3

  KONKURS RECYTATORSKI „MOJA OJCZYZNA” - Obrazek 4

   

 • KONKURS HISTORYCZNY „DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI”

  KONKURS HISTORYCZNY „DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI” - Obrazek 1

           22 XI 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce odbył się konkurs historyczny „Droga do Niepodległości”.

         W konkursie wzięli udział uczniowie z II LO im. C.K. Norwida w Krasnymstawie, SP w Chłaniowie, ZSP w Żółkiewce. Naszą szkołę reprezentował Kacper Kiszczak. Ideą konkursu była kontynuacja obchodów w Polsce 100-ej rocznicy odzyskania niepodległości. Tematyka i zakres materiału obejmował różne drogi, którymi Polacy zmierzali do osiągnięcia celu, który stał się faktem 11 XI 1918 r. Zadaniem uczestników konkursu było nie tylko wykazanie się znajomością samych faktów historycznych, ale także rozpoznawanie postaci, które przyczyniły się do pięknego zakończenia naszej wędrówki ku przystankowi o nazwie „NIEPODLEGŁOŚĆ”.

  Kacper za swój udział otrzymał nagrodę książkową. GRATULUJEMY !

  KONKURS HISTORYCZNY „DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI” - Obrazek 2

  KONKURS HISTORYCZNY „DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI” - Obrazek 3

  KONKURS HISTORYCZNY „DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI” - Obrazek 4

   

 • OPŁATA ZA OBIADY

  OPŁATA ZA OBIADY - Obrazek 1

  KWOTA DO ZAPŁATY ZA OBIADY ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ

   

   

   

   ► klasy 0 c, 0 d - VIII - 28,50 zł

   ► przedszkole oraz klasa 0 a - 71,55 zł

   ► klasa 0 a bez podwieczorka - 48,30 zł

   ► klasa 0 b z podwieczorkiem - 51,75 zł

                          

  Wpłaty przyjmowane są do dnia 10 grudnia.

  Sprawdź, co jest dzisiaj na obiad w OPŁATA ZA OBIADY - Obrazek 2 tygodniowym jadłospisie.

   

 • WIECZOREK POEZJI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

  WIECZOREK POEZJI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ - Obrazek 1

  15 listopada pani Renata Drozd i Dorota Podgórska – Drozd przygotowały wraz z uczniami wieczorek z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Zaproszeni zostali uczniowie i rodzice naszej szkoły.

          Uczniowie: M. Frąc, A. Majkut, D. Skrzypek, M. Cieśliński, M. Drozd, K. Podkościelna, B. Skorek, K. Salasa. B. Zyskowski zaprezentowali utwory o tematyce patriotycznej. Nie zabrakło wierszy: Adama Mickiewicz, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida. Recytacja była przeplatana pieśniami w wykonaniu chóru szkolnego. Chór zaprezentował m.in. pieśni: „Myślimy o Polsce”, „Niepodległa, niepokorna”. Wybrzmiała także muzyka Fryderyka Chopina.

            Po części artystycznej przyszedł czas na poczęstunek przygotowany przez rodziców klasy Vb. Był też czas na rozmowy. Panowała miła atmosfera. Ten wieczór stał się okazją do integracji oraz zadumy nad losami Polaków.

  WIECZOREK POEZJI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ - Obrazek 2

  WIECZOREK POEZJI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ - Obrazek 3

  WIECZOREK POEZJI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ - Obrazek 4

   

 • SETNA ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

  SETNA ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI - Obrazek 1

          Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych.  Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu rodaków – nasz kraj odzyskał upragnioną wolność.

           

         W naszej szkole uroczysta akademia odbyła się 13 listopada. Wszyscy uczniowie zgromadzili się w sali gimnastycznej, aby wysłuchać montażu słowno-muzycznego w wykonaniu uczniów zarówno młodszych, jak i starszych.

   

           Podniosły charakter uroczystości podkreślała obecność pocztu sztandarowego i sztandaru szkoły oraz odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. Słowo i pieśń poruszyły serca wszystkich uczestników.

   

  SETNA ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI - Obrazek 2

   

  Zdjęcia z uroczystości w albumie fotograficznym.

   

   

 • REKORD DLA NIEPODLEGŁEJ

  REKORD DLA NIEPODLEGŁEJ - Obrazek 1

               W dniu 9 listopada 2018 r. o godz. 1111 wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Żółkiewce wspólnie zaśpiewali hymn narodowy w 4-zwrotkowej wersji i tym samym włączyli się do akcji „Rekord dla Niepodległej”. Akcja ta została ogłoszona przez Minister Edukacji Narodowej – Annę Zalewską.

         Następnie uczniowie wysłuchali koncertu muzycznego w wykonaniu zawodowych muzyków z Filharmonii Lubelskiej. Artyści zagrali pieśni patriotyczne, związane tematycznie z odzyskaniem niepodległości przez Polskę.

  REKORD DLA NIEPODLEGŁEJ - Obrazek 2

  REKORD DLA NIEPODLEGŁEJ - Obrazek 3

  REKORD DLA NIEPODLEGŁEJ - Obrazek 4

   

 • 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

  100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

   

              100 lat temu, po 123 latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość.

           10 listopada 1918 r. przybył do Warszawy uwolniony z więzienia w Magdeburgu Józef Piłsudski. Następnego dnia - 11 listopada Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu naczelne dowództwo wojsk polskich.

          Nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął cały kraj: „Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, piąte doczekało” – tak pisał Jędrzej Moraczewski, pierwszy premier odrodzonego państwa.

            Wolność zawdzięczamy również innym wybitnym postaciom tamtych czasów. Byli nimi: Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, Ignacy Daszyński, Wojciech Korfanty – to także ojcowie polskiej niepodległości. Dla tych polskich patriotów, w tamtym czasie nieważne były różnice polityczne. Liczyła się niepodległa Polska.

            Niepodległość zawdzięczamy przede wszystkim milionom naszych rodaków, którzy przez lata niewoli, ogromnych prześladowań zachowali tożsamość narodu. Dzięki przelanej krwi, codziennemu trudowi i kolosalnym wysiłkom ocalono najważniejsze wartości: język, pamięć historyczną, poczucie dumy narodowej, umiłowanie wolności. Polskość przetrwała w rodzinach, dzięki pielęgnowaniu tradycji, dzięki zrywom niepodległościowym, dzięki tym, którzy krzewili narodową kulturę i nie pozwolili polskości odejść w niepamięć. I chociaż Polski nie było na mapie Europy, to wszyscy Polacy mieli ją w swoich sercach. Ta wielka miłość do Ojczyzny, niesamowita odwaga i upór przyniosły upragnioną i długo wyczekiwaną wolność.

       Dzięki tym patriotom dzisiaj żyjemy w wolnej, niepodległej Polsce. Możemy z dumą zamanifestować swoje przywiązanie do Ojczyzny.

   

  Wójt Gminy Żółkiewka zaprasza na obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

  Program uroczystości:

  100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI - Obrazek 1

  100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI - Obrazek 2

   

 • ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

  ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW - Obrazek 1

         W piątek 26 października 2018 r. o godzinie 900 w naszej szkole odbyła się uroczystość „Ślubowania i pasowania na uczniów” dzieci z klas pierwszych.

        Podczas programu artystycznego uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Wykazali się również wiedzą dotyczącą naszej ojczyzny i znajomością zasad, które ułatwiają prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, a także zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.    

        Uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie w obecności rodziców, dyrekcji, władz gminy, księdza proboszcza, nauczycieli i uczniów klas 0-III. Pani dyrektor Danuta Błaszczak dokonała aktu pasowania, a panie wychowawczynie: J. Grabek i K. Grabek wręczyły im dyplomy. Podniosłego akcentu dodała tematyczna dekoracja przygotowana przez: Teresę Kołodziejek, Ewę Szumską i Wojciecha Bolestę.

             Dzieci otrzymały pierwsze zeszyty, długopisy od pani kurator i upominki od pana Wójta Jacka Lisa i pana Przewodniczącego Rady Gminy Żółkiewka. Po krótkiej modlitwie ksiądz poświęcił plecaki pierwszoklasistów.

         Uroczystość zakończyło spotkanie dzieci i rodziców przy słodkim poczęstunku.

       Wszystkim pierwszoklasistom życzymy sukcesów w nauce i jak najlepszych ocen na pierwszym szkolnym świadectwie.

  ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW - Obrazek 2

  ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW - Obrazek 3

  Więcej zdjęć w albumie fotograficznym.

   

 • WYCIECZKA DO ZAMOŚCIA

  WYCIECZKA DO ZAMOŚCIA

   

                     25. października 2018 r. cała klasa Vb oraz 10 uczniów z klasy Va pojechało wraz z opiekunami (panią Renatą Drozd i Ewą Pawełkiewicz) na wycieczkę do Zamościa.

                 O godz. 9.00 uczniowie obejrzeli film pt. „Hotel Transylwania 3” w kinie Stylowy. Potem zwiedzali zabytki miasta. Najpierw przeszli obok Bastionu VII na Rynek Wodny. Potem udali się na Rynek Wielki, gdzie nie obyło się bez zdjęć na schodach Ratusza. Następnie uczniowie zatrzymali się na Rynku Solnym, gdzie zwrócono uwagę (rolę przewodnika pełnił tym razem pani Renata Drozd) na Akademię założoną przez Jana Zamoyskiego (obecnie mieści się I LO im. Jana Zamoyskiego).

       Kolejnym punktem spaceru po Zamościu było pójście pod pomnik założyciela miasta – J. Zamoyskiego, gdzie  można było podziwiać  pałac rodowy (obecnie budynek sądu).

        Ostatnim etapem wycieczki było zwiedzanie Arsenału. Mogliśmy tego dnia skorzystać z bezpłatnego wejścia i obejrzeć ekspozycję stałą dotyczącą m.in. broni i oręża w dawnej Polsce. Natomiast w Pawilonie pod Kurtyną piątoklasiści zobaczyli wystawę pt. „Zamojszczyzna na tle działań militarnych i rozwój techniki wojskowej w XX wieku”. Z zainteresowaniem zatrzymywali się na projekcje filmów o tematyce II wojny światowej.

         Mimo niezbyt ładnej pogody, dzieci wróciły zadowolone do szkoły. Chociaż Zamość leży niedaleko Żółkiewki, to mało znamy jego ciekawą historię. 

  WYCIECZKA DO ZAMOŚCIA - Obrazek 1

   

 • „BALLADYNA” W NASZEJ SZKOLE

  „BALLADYNA” W NASZEJ SZKOLE - Obrazek 1

         Bezwzględna walka o władzę, zbrodnie i kłamstwa oraz nienawiść, zazdrość i wyrzuty sumienia. Napisany przez Juliusza Słowackiego prawie 200 lat temu utwór opisuje mechanizmy rządzące światem, bliskie współczesnym czasom, zadaje wciąż aktualne pytania.

          24 października 2018 roku o godz. 1200 sala gimnastyczna zamieniła się w teatr. Troje młodych, utalentowanych aktorów zaprezentowało uczniom klas VI-VIII dramat Słowackiego pt. „Balladyna”.

         Aktorzy stworzyli mistrzowsko odegrali swoje role tworząc opowieść o ludzkich charakterach i namiętnościach, odwiecznej walce dobra ze złem. Wykorzystali prostą scenografię, kostiumy, świetnie zagospodarowali przestrzeń. Prezentowana muzyka wprowadzała widzów w odpowiedni nastrój.

          Godzinna prezentacja przypomniała uczniom treść lektury szkolnej oraz zmuszała do refleksji nad konsekwencjami wyborów.

  „BALLADYNA” W NASZEJ SZKOLE - Obrazek 2

  Więcej zdjęć w albumie fotograficznym.

   

 • WIECZOREK FILMOWY „DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI”

    WIECZOREK FILMOWY „DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI” - Obrazek 1 

       Dnia 23 października 2018 roku uczniowie klas siódmych i ósmych wzięli udział w wieczorku filmowym „Drogi do Niepodległości”.

          Opiekę na nim sprawowały p. Ewa Mydlak i p. Maria Kaisz.

          Było to spotkanie przy herbacie i ciastku, w czasie którego starano się wskrzesić klimat kawiarni dwudziestolecia międzywojennego. Uczniowie postarali się, aby ich ubiór również nawiązywał do tamtego okresu. Elegancja, szyk i dobre maniery dopełniały całości.

       Uczestnicy obejrzeli serię krótkich filmów dokumentalnych przybliżających wydarzenia historyczne, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości. Z filmów dowiedzieli się także, jak żyło się w pierwszych latach po odzyskaniu państwowości.

         Dalsza część wieczorku przebiegała w swobodnej atmosferze. Swoje podwoje otworzył salon stylizacji, z którego usług wszyscy chętnie korzystali. Efekty jego pracy zostały zaprezentowane na mini – pokazie mody z tamtych lat. Duże emocje wzbudził wybór najlepiej ubranej pary. Zwycięzcy zostali nagrodzeni słodyczami. Chętni wzięli udział w sesji fotograficznej, którą można obejrzeć w załączonej galerii.

        Ostatnim akcentem było karaoke pieśni patriotycznych i piosenek filmowych. Największym przebojem wieczoru okazała się piosenka „Ach, jak przyjemnie”, która była wielokrotnie bisowana.

       Wieczorek łączył w sobie treści edukacyjne i elementy zabawy. Uśmiechnięte buzie uczestników i ich duże zaangażowanie potwierdzają, że spełnił on swoją rolę.

   

  WIECZOREK FILMOWY „DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI” - Obrazek 2

    

 • PLASTUSIOWY PAMIĘTNIK

  PLASTUSIOWY PAMIĘTNIK - Obrazek 1

            23.10.2018 r. w naszej szkole gościł Teatr „Magik” z Białegostoku. Dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas I-III obejrzeli przedstawienie na podstawie książki Marii Kownackiej pt. „Plastusiowy pamiętnik”.

         Plastuś to mały ludzik z plasteliny, bardzo popularny wśród dzieci. Mieszka w piórniku dziewczynki, a jego sąsiadami są szkolne przybory: pióro, stalówki, gumka myszka, ołówek i scyzoryk. W swoim pamiętniku, mały ludzik, doskonale opisuje pierwsze doświadczenia i wzruszenia z szkolnego życia. Co więcej, Plastuś nie jest tylko obserwatorem przygód uczniowskich, ale sam bierze w nich udział. Dotrzymuje kroku małej Tosi i jej kolegom w dostosowywaniu się do obowiązków ucznia, zasad koleżeństwa, porządku i poszanowania cudzej własności. Trudno o lepsze przedstawienie dla pierwszoklasisty.

  Dzieciom podobały się bardzo kłopoty przyborów z piórnika Tosi. Ciekawe i śmieszne scenki nagradzały brawami i aktywnie współpracowały z aktorami.

  PLASTUSIOWY PAMIĘTNIK - Obrazek 2

   

 • INFORMACJA

  INFORMACJA - Obrazek 1

         Informujemy, że w naszej szkole dni 31 października i 2 listopada są dniami dodatkowo wolnymi od zajęć edukacyjnych.

         Do szkoły wracamy w poniedziałek 5 listopada.

  Dyrekcja szkoły

   

 • OPŁATA ZA OBIADY

  OPŁATA ZA OBIADY - Obrazek 1

  KWOTA DO ZAPŁATY ZA OBIADY ZA MIESIĄC LISTOPAD

   

   

                           klasy 0-VIII - 36,10 zł

                           oddział 3 i 4-latków - 95,00 zł

   

  Wpłaty przyjmowane są do dnia 10 listopada.

  Sprawdź, co jest dzisiaj na obiad w OPŁATA ZA OBIADY - Obrazek 2 tygodniowym jadłospisie.

   

 • TURNIEJ SZACHOWY Z OKAZJI 100. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

  TURNIEJ SZACHOWY Z OKAZJI 100. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI - Obrazek 1

         Lubelski oddział Instytutu Pamięci Narodowej zorganizował w środę 10 października turniej szachowy dla uczniów szkół województwa lubelskiego. Głównym celem turnieju było uczczenie stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

        W rozgrywkach uczestniczyło ogółem 94 młodych szachistów.

  Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie:

  ·  Jakub Kubina, kl. IV b

  ·  Mateusz Celiński, kl. V a

  ·  Paweł Domoń, kl. VI a

  ·  Krystian Łysakowski, kl. VI a

  ·  Michał Rondoś, kl. VI a

  ·  Piotr Lizut, kl. VII a

   

          Rywalizacja odbywała się na poziomie indywidualnym i szkolnym. Zawodnicy zostali podzieleni na dwie kategorie: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Każdy uczeń otrzymał dyplom oraz kilka pamiątek ufundowanych przez lubelski oddział IPN.

  Szczegółowe wyniki

           Podczas turnieju uczniowie nie tylko mogli sprawdzić swoje umiejętności w „królewskiej grze”, ale również dowiedzieli się o wkładzie polskich szachistów w Niepodległą. W okresie międzywojennym polscy szachiści byli światową potęgą. Wygrali m.in. olimpiadę szachową w Hamburgu w r. 1930 oraz regularnie zajmowali medalowe lokaty na innych olimpiadach. Taką olimpiadę zorganizowano też w Warszawie w 1935 r. O jej organizację zabiegał m.in. jeden z Ojców Niepodległości - Józef Piłsudski. Sam marszałek był wielkim sympatykiem „królewskiej gry” - o czym podczas otwarcia wspomniał dyrektor Oddziału IPN Lublin Marcin Krzysztofik.

         Po zakończonych rozgrywkach uczniowie obejrzeli kilka filmików historycznych poświęconych m.in. Żołnierzom Niezłomnym oraz Korpusowi Ochrony Pogranicza.

  TURNIEJ SZACHOWY Z OKAZJI 100. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI - Obrazek 2

  TURNIEJ SZACHOWY Z OKAZJI 100. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI - Obrazek 3

  Więcej zdjęć w albumie fotograficznym.

   

 • WYJAZD NA MAJDANEK

  WYJAZD NA MAJDANEK - Obrazek 1

        W środę 3 października uczniowie klas VII pod opieką nauczycieli: pani Janiny Bukowskiej, pani Marioli Pyter i pana Wojciecha Bolesty, uczestniczyli w wycieczce do Lublina. Głównym celem wyjazdu było zwiedzenie obozu na Majdanku, gdzie w latach 1941-1944 mieścił się niemiecki obóz koncentracyjny.

      Młodzież swój pobyt rozpoczęła od zajęć edukacyjnych poświęconych sytuacji dziecka w obozie. Następnie uczniowie zostali oprowadzeni szlakiem, który przemierzali więźniowie po przybyciu do obozu. Przeszli od bramy głównej poprzez plac Rosengarten, łaźnie, komory gazowe, w których Niemcy gazowali ludzi przy użyciu cyklonu B. Na polu III uczniowie mieli okazję zwiedzić baraki obozowe i poznać warunki, w których żyli więźniowie - dorośli, młodzież i dzieci. Ogromne wrażenie zrobiło na wszystkich krematorium oraz „doły śmierci”, w których tylko jednego dnia uśmiercono 18 tysięcy Żydów. Opowieści pani przewodnik dopełniały obrazów, które uczestnicy wycieczki widzieli po raz pierwszy.

           Wędrówka zakończyła się przy Pomniku Walki i Męczeństwa - Mauzoleum, któremu nadano kształt urny, w której złożono prochy więźniów Majdanka. Tam także uczniowie zapalili znicze. Były to z pewnością miejsca, które wywoływały wielkie emocje.

         Wyjazd ten był żywą lekcją historii i patriotyzmu. Stworzył okazję do oddania hołdu ofiarom niemieckiego nazizmu oraz snucia refleksji na temat życia w wolnym i niepodległym kraju.

           Pobyt w Majdanku uświadomił uczniom wagę miejsca, które jest żywym dowodem na to, że należy doceniać i szanować fakt, iż żyjemy w wolnym kraju. Dla większości była to pierwsza wizyta na Majdanku.

  WYJAZD NA MAJDANEK - Obrazek 2

  WYJAZD NA MAJDANEK - Obrazek 3

  WYJAZD NA MAJDANEK - Obrazek 4

  WYJAZD NA MAJDANEK - Obrazek 5

   

 • OPŁATA ZA OBIADY

  OPŁATA ZA OBIADY - Obrazek 1

  KWOTA DO ZAPŁATY ZA OBIADY ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

   

   

                           klasy 0-VIII - 41,80 zł

                           przedszkole - 110,00 zł

   

  Wpłaty przyjmowane są do dnia 10 października.

  Sprawdź, co jest dzisiaj na obiad w OPŁATA ZA OBIADY - Obrazek 2 tygodniowym jadłospisie.

   

 • NARODOWE CZYTANIE 2018

  NARODOWE CZYTANIE 2018 - Obrazek 1

                8 września została zainaugurowana 7. edycja Narodowego Czytania. Jak co roku została objęta honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. Lekturą Narodowego Czytania w 2018 roku jest „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

            To ostatnia powieść Stefana Żeromskiego, która została opublikowana w 1924 roku. Pisarz dokonał w niej bilansu pierwszych lat niepodległości Polski, zwracając uwagę na entuzjazm, chęć odbudowy państwa, ale także na błędy i zaniechania. Książka stanowiła zachętę do wspólnej debaty nad kształtem II Rzeczypospolitej.

           W naszej szkole czytanie „Przedwiośnia” odbyło się 21 września. Do zaprezentowania dzieła Żeromskiego przyjęli zaproszenie: ks. proboszcz Marian Wiech, pani dyrektor Danuta Błaszczak, Wójt Gminy Żółkiewka – Jacek Lis oraz przewodnicząca Rady Rodziców – Iwona Cieślińska. Goście czytali rozdział „Rodowód”. Wprowadzenie na temat problematyki powieści zaprezentowała pani Renata Drozd. Wybrane fragmenty pozostałych rozdziałów zaprezentowali uczniowie klas siódmych i ósmych. Nie zabrakło fragmentu o „Szklanych domach”. Lekturze przysłuchiwali się uczniowie klas młodszych wraz z nauczycielami.

          Podczas spotkania uczniowie mieli okazję obejrzeć wystawkę dzieł Stefana Żeromskiego oraz gazetkę o pisarzu.

           Narodowe Czytanie przygotowały panie: Renata Drozd, Barbara Jarosz, Małgorzata Maksim.


  NARODOWE CZYTANIE 2018 - Obrazek 2

  NARODOWE CZYTANIE 2018 - Obrazek 3

   

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Żółkiewce
  ul. Szkolna 3
  22-335 Żółkiewka
  e-mail: spzolkiewka@op.pl
 • 84 683-16-30

Galeria zdjęć