Nawigacja

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych Harmonogram konkursów Harmonogram wycieczek Kalendarz imprez i uroczystości Kontakty indywidualne z nauczycielami Dni dodatkowo wolne od zajęć

Oferta edukacyjna

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych

 

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych  

w roku szkolnym 2017/2018 

realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 

L.p.

    Nazwisko i         imię nauczyciela

Rodzaj zajęcia - klasa

Termin

/dzień tygodnia-godz./

 1.

Bobel Ewa

Koło przedmiotowe dla uczniów zainteresowanych chemią

Piątek 7.05 – 7.50 – co 2 tyg.

 2. Bobel Ewa Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów klas VII Piątek 7.05 – 7.50 – co 2 tyg.

 3.

Bolesta Wojciech

Zajęcia szachowo-warcabowe

Wtorek 12.50 – 13.35

 4.

Bukowska Janina

Zajęcia dodatkowe z biologii dla uczniów klasy VIIa

Wtorek 7.20 – 8.05

 5.

Ciupak Marlena

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego dla uczniów klas III

Czwartek 12.50 – 13.35

 6.

Dąbska Teresa

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów kl. IVb, IVc, VIb

Wtorek 7.20 – 8.05

 7. Drozd Renata Koło polonistyczne dla uczniów klas VII Poniedziałek 7.20 – 8.05
 8. Drozd Renata Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów klas IV Piątek 12.50 – 13.35
 9. Furmaga Aneta Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów klas IV Środa 12.50 – 13.35
 10. Furmaga Aneta Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów klas VII Piątek 7.20 – 8.05
 11. Grabek Joanna Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów klasy IIIb Środa 11.50 – 12.35
 12. Jarosz Barbara Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klasy Va i VIa Wtorek 13.40 – 14.25
 13. Kaisz Maria Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka niemieckiego dla uczniów klas VII Wtorek 7.20 – 8.05
 14. Kalamon Dorota Towarzystwo Przyjaciół Seminarium Duchownego Środa 13.40 – 14.25
 15. Kiełbasa Grzegorz Zajęcia przygotowujące do egzaminu na kartę rowerową  
 16. Krasucka Barbara Zajęcia przygotowujące do zawodów sportowych

Środa 7.20 – 8.05            /przed zawodami/

 17.

Majkut Edyta

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VI

Czwartek 12.50 – 13.35

 18. Majkut Edyta Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas VI Poniedziałek 13.40 – 14.20
 19. Mydlak Ewa Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas VII Czwartek 7.20 – 8.05

 20.

Pastuszak Wiesława

Koło różańcowe

Czwartek 12.50 – 13.35

 21.

Podgórska–Drozd Dorota

Chór szkolny

Poniedziałek 13.40 – 14.15

Wtorek 7.20 – 8.05

 22. Podgórska–Drozd Dorota Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klasy Vb Piątek 7.20 – 8.05

 23.

Poniewozik Halina

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów kl. IIIa

Czwartek 12.50 – 13.35

 24. Sobótka Ewa Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów klasy Ia Wtorek 11.45 – 12.30

  25. 

Surowiecka Urszula

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas IV

Wtorek 7.15 – 8.00

 26. Surowiecka Urszula Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas V-VI

Środa 7.15 – 8.00

 27.

Trumińska Jadwiga

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów klasy Ia

Środa 11.50 – 12.35

 28. ks. Wiech Marian Katechezy liturgiczne w kościele dla dzieci i rodziców klas III przygotowujące do I Komunii Św. Niedziela 11.00 – 11.30

 29.

Wójciak Maria

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów klasy II

Środa 11.50 – 12.35

 30.

Wrzyszcz Artur

Sportowe zajęcia rekreacyjne

Wtorek 7.15 – 8.00

 31. Wrzyszcz Artur Zajęcia sportowe dla uczniów klas IV-V Czwartek 12.45 – 13.30

 32.

Kata Krystyna, Kołodziejek Teresa, 

Pawełkiewicz Ewa, Szumska Ewa,

Żybała Elżbieta

Opieka nad uczniami wyjeżdżającymi na basen

Piątek 15.50 – 18.30

 

  

 

 

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych  

realizowanych w ramach przydziału czynności

w roku 2018/2019

 

L.p.

Nazwisko i imię nauczyciela

Rodzaj zajęcia

Termin

/dzień tygodnia-godz./

1.

Surowiecka Urszula

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

Poniedziałek 7.20 – 8.05

Czwartek 7.20 – 8.05

2.

Jarosz Barbara

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego

Czwartek 7.20 – 8.05

Czwartek 13.50 – 14.35

3.

Jarosz Barbara

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów kl. VIII b

Środa 7.20 – 8.05   

4.

Majkut Edyta

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego

Czwartek 12.55 – 13.40

5.

Majkut Edyta

Koło j. angielskiego

Poniedziałek 7.20 – 8.05

6.

Bukowska Janina

Koło przyrodnicze dla klas IV-V

Wtorek 7.20 – 8.05

7.

Ciupak Marlena

Koło j. angielskiego dla klas IIa i IIb (zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów)

Poniedziałek 12.55 – 13.40

Wtorek 12.55 – 13.40

8.

Drozd Renata

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów

Czwartek 12.55 – 13.40

9.

Trumińska Jadwiga

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Czwartek 12.00 – 12.45

Piątek 12.00 – 12.45

10.

Starościak Alicja

Oligofrenopedagogika - zajęcia z Konradem Świetlickim, klasa VII b

Środa 7.10 – 8.05

Czwartek 13.50 – 14.50

11.

Szymaniak Helena

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów

Wtorek 7.20 – 8.05

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Żółkiewce
    ul. Szkolna 3
    22-335 Żółkiewka
    e-mail: spzolkiewka@op.pl
  • 84 683-16-30

Galeria zdjęć