Nawigacja

Nasz patron

hetman Stanisław Żółkiewski

 

Patronem naszej szkoły jest od 1993 r. hetman Stanisław Żółkiewski.

 

Lubicz - rodowy herb Żółkiewskich

 

 

Urodził się w 1547 r.;

hetman polny koronny (od 1589), 

od 1618 r. hetman wielki koronny i kanclerz wielki koronny;

wybitny wódz i strateg, wzór żołnierza i obywatela;

jako oficer odznaczył się w wojnach

króla Stefana Batorego (Wieliż, Psków);

 

   

 Zwolennik polityki kanclerza Jana Zamoyskiego
/w 1595 r. uczestnik wyprawy mołdawskiej i bitwy pod Cecorą/,
przeciwny wpływom habsburskim i polityce antyrosyjskiej
króla Zygmunta III Wazy;
w 1607 r. stanął jednak po stronie króla,
zwyciężając rokoszan Zebrzydowskiego pod Guzowem.
 
 

 

Podczas wojny z Rosją (1609-12) zwyciężył pod Kłuszynem (1610) 
i wprowadził wojska polskie do Moskwy;
zabiegał o osadzenie na tronie moskiewskim
królewicza Władysława i gdy król nie uznał
sankcjonującego te zabiegi układu 
z bojarami rosyjskimi - usunął się do Żółkwi,
zajmując się jedynie obroną kresów płd.-wsch.;
w 1617 r. zawarł traktat z Turcją pod Buszą;
w 1618 r. walki z Tatarami pod Oryninem;  
 

 

Zginął w czasie odwrotu po bitwie pod Cecorą z Turkami w 1620 r.;
jest autorem pamiętnika: "Początek i progres wojny moskiewskiej”.
 
 
 
 
Więcej na temat postaci naszego patrona dowiesz się tutaj:
 
 
 
 

http://histmag.org/Bitwa-pod-Kluszynem-4-lipca-1610-6835?linkwew

 

Historia Żółkiewki:

http://towzolkiewka.wix.com/rtpz#!page2/cjg9

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Żółkiewce
    ul. Szkolna 3
    22-335 Żółkiewka
    e-mail: spzolkiewka@op.pl
  • 84 683-16-30

Galeria zdjęć