Nawigacja

Klasy 0-III Klasy IV-VIII Rozkład dzwonków Harmonogram wykorzystania pracowni informatycznej Harmonogram wykorzystania sali gimnastycznej Harmonogram wydawania obiadów

Plan lekcji

Klasy IV-VIII

 

Podział godzin w klasach IV-VIII

w Szkole Podstawowej w Żółkiewce

w roku szkolnym 2018/2019

 

klasa IV a

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

Wych. fiz. Sg

Matematyka 32

J. polski 31

Religia 34

J. angielski 35

2.

Muzyka 32

Informatyka 34

Technika 34

Wych. fiz. sg

Historia świet.

3.

Przyroda 36

J. polski 35

J. angielski 35

J. angielski 35

J. polski 36

4.

J. polski 32

Wych. fiz sg

Przyroda 36

Matematyka 32

Matematyka 36

5.

Plastyka A.

Wych. fiz. sg

Matematyka 36

J. polski 25

Religia 25

6.

Zaj. z wych. 25

………………..

………………………

……………………

…………………

 

 

klasa IV b

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

Matematyka 31

Informatyka 34

Wych. fiz. Sg

J. angielski świet.

Religia A.

2.

J. polski 30

Matematyka 31

J. angielski 30

Religia A

J. polski 32

3.

Wych. fiz. Sg

Plastyka A.

J. polski 30

Matematyka 31

Zaj. z wych H.

4.

Przyroda świet.

J. angielski 30

Matematyka 32

Przyroda 36

Wych. fiz. H.

5.

Historia bib.

J. polski 30

Technika 34

J. polski 30

Wych. fiz. H.

6.

Muzyka 32

…………………

…………………

………………..

………………….

 

 

klasa V a

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

J. pol. 30

Mat. 31

Tech. 34

J. pol. 30

Biologia 36

2.

Mat. 31

J. ang. 35

J. ang. 35

Mat. 31

Mat. 35

3.

Religia A.

J. pol. 30

Hist. 36

Geogr. 36

J. ang.35

4.

Informatyka 34

Muz. 32

Wych. fiz. Sg

Wych. fiz. H.

J. pol. 30

5.

Wych. fiz. Sg

Plast. A.

J. pol. 30

Wych. fiz. H.

Zaj. z  wych. 34

6.

Historia 34

Religia 25

…………

………………….

……………………

 

 

klasa V b

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

Infor. 34

Biol. 36

Muz. 32

Plastyka A.

Tech. 34

2.

J. ang. 35

J. pol. 33

Mat. 31

J. pol. 33

Wych. fiz. Koryt.

3.

J. pol. 33

Zaj. z  wych. 33

J.pol. 31

Wych. fiz. Sg.

J. pol. 33

4.

Religia A.

J. ang. 35

Wych. fiz. H.

Mat. 31

Mat. 32

5.

Mat. 31

Religia bib.

Wych. fiz. H.

J. ang. 35

Historia 25

6.

Geogr. 23

Historia 33

WDŻ 32

……………..

……………

 

 

klasa V c

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

Geog. świet.

Zaj. z  wych. A./Bib.

j. pol. 30

Wych. fiz. Sg.

Wych.fiz. Kor./H.

2.

Info. 34

J. pol. 30

Wych. Fiz. Sg.

J. ang. 35

Tech. 34

3.

J. pol. 30

Biol. 36

Mat. 33

J. pol.30

Mat. 31

4.

Wych. fiz. H./kor.

Rel. A.

Hist. 30

Historia 30

J. ang. 35

5.

j. ang. 34

Mat. 32

Religia 25

Mat. 31

J. pol. 30

6.

Plast. A.

Muz. 32

………………

WDŻ 31

………………..

 

 

klasa VI a

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

Mat. 33

Wych.fiz.  Sg.

Biol. 36

J. ang. 35

Mat. 32

2.

Biol. 36

Wych. fiz. Sg.

J. pol. świet.

Muz. 32

Biol. 36

3.

Hist. świet.

Rel. 34

Tech. 34

Plast. A.

Muz 32

4.

J. ang. 35

J. pol. 36

Plast. A.

J.pol. 35

j. pol. świet.

5.

J. pol. 33

 Mat. 31

Mat. 31

J. pol. 35

J. ang. 35

6.

Wych. fiz. Sg.

Zaj. z wych. 35

Rel. 30

Info. 34

Wych. fiz. Sg

7.

…………….

………………..

WDŻ 32

………………

……………….

 

 

klasa VI b

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

J. ang. 35

J. pol. świet.

J. ang. A.

J. pol. 32

Wych. fiz. Sg.

2.

Rel. Bib.

J. pol. świet.

J. pol. 32

Mat. 36

Wych. fiz. Sg.

3.

Mat. 31

Muz. 32

Plast. A.

Muz. 32

Biol. A.

4.

Hist. 30

Mat. 31

Rel. 34

Info. 34

Mat. 31

5.

J. pol. 32

J. ang. 35

Wych. fiz. sg.

Biol. 36

J. pol. 32

6.

Biol. 36

Plast. A.

Tech. 34

Wych. fiz. Sg.

Zaj. z wych. 32

7.

WDŻ 31

………………

……………

……………

……………..

 

 

klasa VII a

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

Biol. 36

Wych. fiz. H.

J. niem. świet.

Mat. 36

Hist. Świet.

2.

Mat., 33

Wych. fiz. H.

Wych. fiz. Koryt.

J. pol. Świet.

Info. 30

3.

Chemia 35

J. ang. H.

Muz. 32

J. pol. Świet.

J. ang. 30

4.

Wych. fiz. Sg.

J. niem. H.

J. pol. 33

Geog. 36

Fizyka 33

5.

Geogr. Świet.

J. pol. 33

Historia 35

J. ang. A.

Mat. 31

6.

J. pol. 33

Fizyka 30

Mat. 31

Biol. 36

Rel. 33

7.

Plastyka 33

Chemia 36

Zaj. z  wych. 31

Rel. 30

………….

 

 

klasa VII b

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

Rel. A.

J. pol. 35

J. pol. 35

Wych. fiz. H.

J. pol. 32

2.

Geogr. świet.

Rel. A.

Biol. 36.

Wych. fiz. H.

Mat. 31

3.

Muz. 32

J. niem. świet.

J. ang. świet.

J. ang. H.

Fizyka świet.

4.

Mat. 33

Fizyka świet.

Mat. 31

J. niem. H.

Wych. fiz. Sg.

5.

Biol. 36

Info. 34

Chemia A.

J. pol. 33

J. ang. 36

6.

J. pol. 31

Mat. 31

Hist. 35

Geogr. 33

Hist. 30

7.

Chemia 35

Plast. 31

Wych. fiz sg.

Zaj. z wych. 36

…………..

 

 

Klasa VIII a

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

Mat. 32

WOS 30

Wych. fiz. H.

WOS 33

Fizyka 30

2.

Chemia A.

Mat. 32

Wych. fiz. H.

J. ang.. 34

J. pol. 33

3.

Info. 34

Wych. fiz. sg.

Zaj. z wych. H.

Rel. 34

Wych. fiz. Sg.

4.

Geogr. świet.

J. pol. 33

 J. ang.  świet.

J. pol. 33

Rel. A.

5.

J. pol. 30

Fizyka świet.

J. pol. 33

Mat. 32

Mat. 33

6.

Biol. 35

Ed. dla bezpiecz. 36

Chemia 36

J. niem. 35

J. ang. 31

7.

Hist. 30

Historia 33

J. niem. 30

………………

……………

 

 

klasa VIII b

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

Wych. fiz. H.

J. pol. 33

WOS 33

Mat 31

J. pol. 33

2.

Wych. fiz. H.

J. ang. 36

J. niem. 33

WOS 30

Rel. A.

3.

Zaj. z wych. H.

Mat. 31

Wych. fiz. Sg.

J.pol. 33

Hist. 34

4.

Mat. 31

Biol. 34

Chemia 35

J. ang. świet.

 J. ang. 34

5.

Chemia 35

Ed. dla bezp. 36

Mat. 32

 J. niem 34

Wych. fiz. Sg.

6.

J. pol. 30.

Info. 34

J. pol. 33

 Rel. 30

Fizyka 36

7.

Geogr. 36

Fizyka 30

Historia 35

WDŻ 31

……………

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Żółkiewce
    ul. Szkolna 3
    22-335 Żółkiewka
    e-mail: spzolkiewka@op.pl
  • 84 683-16-30

Galeria zdjęć